Skip to main content

Feilsøking

Ved feil i elektriske anlegg/komponenter, utvikles det varme. Termografering er et fantastisk verktøy for raskt å lokalisere hvor feil er oppstått.

Vi tilbyr feilsøkning av:

  • Varmekabler
  • Vannbåren varme
  • Lavtbyggende varmegulv
  • Snøsmelte anlegg
  • m.m.

 

Vi har over 20 års erfaring med kabelfeilsøking.
Vi kan feilsøke på alle type varmekabler.

Ved en utbedring, vil man oppnå store besparelser både kostnads- og tidsmessig.
Vårt presisjonsarbeid stiller store krav til både måleutstyr, og operatørens kunnskap og erfaring.
Vi har den nyeste og mest avanserte teknologien av feilsøker utstyr, termokamera type Agema/Flir 695.
Vi har også trase søke utstyr , samt robotkamera for inspeksjon i rør og avløp. For andre feilsøkninger benytter vi lytteutstyr og annet måleutstyr.

Både elektroentreprenører, forsikringsselskaper, skadesaneringsindustrien, annen industri og næringsliv ellers, er naturlige forbrukere av våre kostnadsbesparende feilsøkingstjenester.

Ønsker du ytterligere informasjon?
Ta kontakt pr. e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.